Skip to main content

Effective Date: May 25, 2018

Terms Of Service

Privacyverklaring

PIONIRA N.V. gevestigd Baron de Maerelaan 8 - 8083 Zeebrugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website en diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van PIONIRA. U dient zich ervan bewust te zijn dat PIONIRA niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

PIONIRA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe PIONIRA N.V. met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens om volgende redenen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. Het afhandelen van uw betaling 3. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor events.
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 6. Om documenten bij u af te leveren

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • GSM/Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Functie
 • Taal
 • Contacthistoriek

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Gelieve hieronder de namen van onze websites en apps terug te vinden:

Web toepassingen:

Apps

 • DigiCMR

Wanneer u zich registreert voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Microsoft Azure. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij de onderneming op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PIONIRA of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor de personalisering van onze diensten tijdens uw bezoek. Onze websites maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de toegang te verlenen tot de diensten die de website aanbiedt. De door onze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt enkel overgebracht naar de beveiligde servers van PIONIRA. Wij gebruiken deze informatie enkel om onze gebruikers beveiligde toegang tot onze diensten te verlenen en hun voorkeuren bij te houden hoe zij de websites gebruiken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van PIONIRA N.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider MailChimp, Eventbrite of de CRM-tool TeamLeader of onze professionele dienstverleners zoals auditors of advocaten).

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics.

Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt PIONIRA N.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze web toepassingen en apps, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u steeds contact met ons opnemen.