Skip to main content

Effective Date: June 27, 2021

PRIVACYVERKLARING PIONIRA

Privacyverklaring

PIONIRA N.V. gevestigd Karveelstraat 10 – 8083 Zeebrugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe PIONIRA N.V. met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om volgende redenen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. Het afhandelen van uw betaling
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 6. Om documenten bij u af te leveren

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • GSM/Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Taal
 • Contacthistoriek

Applicaties en services

DigiCMR

Onze mobiele DigiCMR App is enkel toegankelijk door geregistreerde gebruikers. De App is beschikbaar voor het Android en iOS besturingssysteem. De App vraagt de gebruiker de toestemming voor volgende rechten om device gerelateerde acties uit te voeren:

 • Toegang tot de Camera. Dit wordt gebruikt voor het scannen van QR codes tijdens het digitaal onderteken process, alsook voor het nemen van foto’s vanuit de app die betrekking hebben tot schade aan de goederen en het transport.
 • Toegang tot de GPS. Dit wordt gebruikt om uw geografische locatie mee te nemen tijdens het digitaal onderteken process.
 • Toegang tot het bestandssysteem. Dit wordt gebruikt voor het downloaden van de transport documenten en/of andere documenten die gerelateerd zijn aan het transport.
 • Toegang tot netwerk. Dit om te detecteren of gebruikers op een Wifi of mobiel netwerk aangesloten zijn, teneinde de dataoverdracht maximaal te optimaliseren.

Deze rechten worden door de besturingsystemen niet automatisch verstrekt bij installatie van de App. Toestemming voor deze rechten wordt bij gebruik van de functionaliteit in de App aan de gebruiker gevraagd, en kunnen bij goedkeuring nadien ten alle tijde via de instellingen van de App weer worden uitgeschakeld.

Xynaps ACS

Onze mobiele Xynaps ACS App is enkel toegankelijk door geregistreerde gebruikers. De App is beschikbaar voor het Android en iOS besturingssysteem. De App vraagt de gebruiker de toestemming voor volgende rechten om device gerelateerde acties uit te voeren:

 • Toegang tot de GPS. Dit wordt gebruikt om uw geografische locatie mee te nemen tijdens het digitaal onderteken process.
 • Toegang tot het bestandssysteem. Dit wordt gebruikt voor het downloaden van de veiligheidsdocumenten of instructies.
 • Toegang tot netwerk. Dit om te detecteren of gebruikers op een Wifi of mobiel netwerk aangesloten zijn, teneinde de dataoverdracht maximaal te optimaliseren.

Deze rechten worden door de besturingsystemen niet automatisch verstrekt bij installatie van de App. Toestemming voor deze rechten wordt bij gebruik van de functionaliteit in de App aan de gebruiker gevraagd, en kunnen bij goedkeuring nadien ten alle tijde via de instellingen van de App weer worden uitgeschakeld.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij de onderneming op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van PIONIRA N.V. bepaalde werkzaamheden verrichten.  

Zoals ons CRM-pakket TeamLeader, voor de facturatie en ticketing systeem voor de helpdesk.

Of onze professionele dienstverleners zoals auditors of advocaten.

Op onze bedrijfswebsite – pionira.be – die gebruikt wordt om bezoekers in te lichten over onze producten en diensten, worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Op deze website zijn links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt PIONIRA N.V.  geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan. Het gaat over de volgende sites:

Onze web toepassing Xynaps (https://apps.xynaps.be) is enkel toegankelijk door geregistreerde bedrijven en gebruikers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PIONIRA NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 4 februari 2021.