Skip to main content

Efficiëntiewinst in logistieke sector geraamd op 372 miljoen

Te weinig Belgische transportbedrijven maken vandaag gebruik van de elektronische vrachtbrief, terwijl de switch van de papieren naar de digitale vrachtbrief de Belgische transportbedrijven een besparing kan opleveren van 372 miljoen euro, zo berekende het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) en de DAV (Dienst Administratieve Vereenvoudiging). Minister van Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer erkent het potentieel en wil transporteurs aanmoedigen om de switch te maken. “Dankzij de digitalisering kan je niet alleen geld besparen, je vermindert ook de administratieve rompslomp en je zorgt ervoor dat controles efficiënter kunnen verlopen”, aldus De Backer.

Sinds een jaar loopt in de Benelux een proef waarbij transporteurs niet langer een papieren maar een digitale vrachtbrief kunnen gebruiken voor internationale transporten. Een vrachtbrief is een formulier dat ingevuld moet worden bij goederentransport. Tegelijkertijd bestudeerden het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) en de DAV (Dienst Administratieve Vereenvoudiging) het besparingspotentieel voor transportbedrijven bij het overschakelen van de papieren naar de elektronische vrachtbrief. “Met de overstap naar de elektronische vrachtbrief kunnen verlader, transporteur en ontvanger samen 13,11 euro per vrachtbrief besparen. Als je weet dat er in België jaarlijks zo’n 28 miljoen vrachtbrieven opgemaakt worden, dan bedraagt het totale besparingspotentieel zo’n 372 miljoen euro”, stelt Tom Wolfs van de DAV.

Minister van Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer bezocht vandaag een transportbedrijf in Hamme dat de switch al maakte en wil andere transportbedrijven stimuleren om ook over te schakelen naar de digitale vrachtbrief. Philippe De Backer: “Digitaal is het nieuwe normaal. Door het gebruik van de digitale vrachtbrief worden de administratieve lasten voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer drastisch verminderd en wordt het logistieke proces beter beheerd. In een KMO-sector als het transport is digitalisering soms een grote stap, maar de cijfers uit dit onderzoektonen dat dit in hun eigen belang is. Tegelijk kunnen controles efficiënter verlopen en verbetert de eerlijke concurrentie. Ook wordt het grensoverschrijdend vervoer een stuk makkelijker, veiliger en goedkoper. Dit systeem zou moeten uitgerold worden in gans Europa.”

Minister van Mobiliteit François Bellot: “Het pilootproject met de elektronische vrachtbrief, dat in mei 2016 in België werd opgestart en in maart 2018 tot de hele Benelux werd uitgebreid, is een mooie stap vooruit voor onze transportbedrijven, die daardoor hun administratieve lasten zien verminderen. Bovendien zorgt de elektronische vrachtbrief ervoor dat gemakkelijker en efficiënter controle kan worden uitgevoerd door de diensten van onze drie landen, die al verscheidene jaren gezamenlijke acties voeren. Dit pilootproject is dan ook zeer leerrijk voor de Benelux, maar verder ook voor de overige Europese landen in zoverre de elektronische vrachtbrief in de context van internationaal vervoer wordt uitgetest. Kortom, de Benelux is met dit project nog maar eens de ware proeftuin van Europa.”   

“Opdat de digitalisering in de logistieke sector zou versnellen, dienen eerst een aantal belangrijke hindernissen weggewerkt te worden”, meent Sofie Brutsaert, adviseur logistiek bij het VBO. “Zo geven de bedrijven die we bevroegen aan dat het gebrek aan kennis over de e-CMR bij de handelspartners hen hindert om (verder) te digitaliseren. Ook het beperkte territorium waarop de e-CMR geldig is, wordt als belemmerend ervaren. Een derde storingsfactor is de incompatibiliteit van de beschikbare softwaresystemen.”

Guio Veraart*
Bestuurder - Director
Portmade NV - Portmade Customs NV