• BG1

Pionira

Pionira NV biedt met Xynaps onderscheidende en innovatieve oplossingen voor transport en logistiek, gericht op het verbeteren van de productiviteit in de logistieke administratieve processen.

In overleg met verladers, transporteurs en overkoepelende organen zoals OTM ontwikkelde Pionira een platform ter verbetering van de administratieve verwerkingen en facturatie.

Deze cloud applicatie, Xynaps genaamd, kan men omschrijven als een “Transport & logistics Social Enterprise Platform”.             

Xynaps fungeert als een data hub. Bedrijven kunnen via het platform data van hun handelspartners delen.

Elke schakel binnen de supply chain kan zijn interne applicatie (ERP, WMS, TMS, …) connecteren, ongeacht in welk formaat zij data exporteren (word, excel, txt, csv, PDF (Xynaps OCR zal de data van het document halen). Op deze manier dient data maar éénmalig ingegeven te worden. Xynaps zal met deze data andere systemen binnen de supply chain voeden via de juiste connector, zonder heringave van data. Parallel zal Xynaps de nodige documenten kunnen opmaken. Deze reductie van manuele ingaven (tot 80 %) vertaalt zich in een vermindering van administratie, een verhoogde efficiëntie van facturatie en een aanzienlijke vermindering aan fouten.

Visie

Alles wordt één, alles integreert. Dat is de kern van de huidige trend. Wat vroeger gescheiden was, groeit in hoog tempo naar elkaar toe. Computers, mobiele devices, netwerken, copiers, printers en e-mail hebben elkaar gevonden en worden steeds vaker gekoppeld aan bedrijfsnetwerken. Zo ontstaan (digitale) documentenstromen die door het hele bedrijf lopen.

Iedere vier jaar verdubbelt de informatiestroom. Bovendien komt de informatie via steeds meer kanalen uw organisatie binnen. Per post, met de fax, per e-mail, EDI. Het is belangrijk de relevante informatie direct te herkennen en deze op te slaan of te distribueren. Zodat uw medewerkers direct beschikken over alle relevante informatie, zonder eerst op zoek te gaan naar de benodigde documenten. 

Pionira levert met digitalisering via het Xynaps Data Sharing Platform een bijdrage aan efficiënter en plezieriger werken.

 

Contact

Pionira NV
Baron de Maerelaan 8
B-8380 Zeebrugge
Belgium
Tel +32 (9) 338 84 53
E-mail: info@pionira.be