• BG1

Vacancy ASP.NET MVC Developer

ASP.NET MVC DEVELOPER
PIONIRA N.V. is looking for .NET Developers to reinforce its development team.
As a C# .NET Developer you will work on Xynaps, our community platform for transport and logistics. You have 3 or more years of experience in building distributed web applications using the Microsoft .NET technology stack.

Lire la suite

Overeenkomst TLV & Pionira

Primeur: E-CMR binnenkort mogelijk dankzij TLV en PIONIRA. Beide partijen hebben een overeenkomst ondertekend en bieden als eerste op de Belgische markt de totaaloplossing voor de elektronische vrachtbrief aan.

Transport en Logistiek Vlaanderen verdeelt sinds jaar en dag papieren vrachtbrieven. Nu een proef met elektronische vrachtbrieven officieel toegelaten is in België, slaat de organisatie de handen in elkaar met Pionira. Dit bedrijf biedt softwareoplossingen voor transport en de logistieke sector. Beide partners zullen in de toekomst samen een totaalpakket aanbieden. Zo kunnen verladers en vervoerders een sprong van efficiëntie maken op het niveau van vrachtbrieven en gegevensuitwisseling.

De vrachtbrief vormt het sluitstuk van elke goederenstroom. Verzenders, vervoerders en ontvangers van goederen zijn goed vertrouwd met de bewijskracht van de zogenaamde CMR. Naast de goederenstromen legt de vervoerder anno 2016 evenwel ook de aandacht op zo efficiënt mogelijke uitwisseling van informatie. De papieren vrachtbrief heeft altijd zijn nut bewezen, maar de moderne technologie en de noden van vandaag vragen om een kwantumsprong.

Lire la suite

Partnership Eurotracs

Eurotracs en DigiCMR hebben vandaag een partnership ondertekend. Deze unieke samenwerking is mede tot stand gekomen vanwege de gemeenschappelijke inzichten inzake technologische innovatievoor de transport en logistieke sector.

Het doel van het partnership is om gebruikers bijkomende voordelen in efficiëntie te verschaffen door middel van integratie tussen Eurotracs en het DigiCMR Transport & Logistics Social Enterprise Platform. Beiden hebben een kader ontwikkeld waarbinnen deze samenwerking zal plaatsvinden.
Met deze samenwerking zullen beide partijen elkaars netwerk optimaal benutten.

PRIMEUR: Transport & Logistics Social Enterprise Platform

DigiCMR – partner van OTM – en Portmade hebben de handen in elkaar geslagen en de firma Pionira N.V. opgericht. Zij pakken meteen uit met een primeur die zowel door verladers als vervoerders als een geschenk mag beschouwd worden: een Transport & Logistics Social Enterprise Platform.

Barry Van Leuven (DigiCMR): "In overleg met verladers, transporteurs en overkoepelende organisaties zoals OTM, hebben we een platform ontwikkeld dat de administratieve verwerkingen en de facturatie van de logistieke keten verbetert via een cloud applicatie. Via deze applicatie kan iedereen binnen een transportproces toegang krijgen om CMR's, laadlijst, douanedocumenten, packinglist en aanverwante documenten, die binnen het transportproces worden gehanteerd, te consulteren, wijzigen, toevoegen, printen en dit volgens de rechten die de persoon worden toegekend."

Lire la suite

Contact

Pionira NV
Baron de Maerelaan 8
B-8380 Zeebrugge
Belgium
Tel +32 (9) 338 84 53
E-mail: info@pionira.be